nav-left cat-right
cat-right
Žiedas šliūbinis (vestuvinis), jį gautinevedus
Žiedą pamesti
Žibutes uostyti
Žibutė nuvytusi
Žili plaukai
Žirnius valgyti, juos gauti
Žirklės
Kirpti žirklėmis
Žiurkės
Jas pagauti
Zuikis
Zuikį išmest iš savo namų
Žaibas
Žąsis