nav-left cat-right
cat-right
Slėnys
Slenkstis
Skylė
Skundas
Skrynia
Skruzdės
Skruzdėlynas
Skriestuvas
Skraidymas
Skorpionas
Skolinimas
Sklendė
Skiepijimas
Skerdykla
Skerdimas, skersti, pjauti
Skerdikas
Skeptras, valdžios lazda, buožė
Skendimas
Skelbimas
Skausmas