nav-left cat-right
cat-right
Magnetas arba juo ką nors pritraukti
Magaryčias gerti
Maistas
Maistą kitiems dalinti
Malti grūdus
Miltus malti