nav-left cat-right
cat-right

Ka reiškia spanuoti Varnėnai

Apkalba tave.

Panašios reikšmes

Ašaros Badymas Ragus turėti Replės Sidabras Žuvį valgyti Asilas nusidilginti Dūmai Gaištančiusmatyti Jį pamesti Lubos griuvančios Sienomis vaikščioti Vystyklus džiauti Barščius valgyti Pačiam įnamiu būti Paršas Nušovimas jei Tave kas bado Nuteisti ką nors .

Komentarų nėra »

No comments yet.

Leave a comment